Irma en Rene Berning
CO2-opruimer: 50 walnootbomen

Irma en Rene Berning melken 95 koeien op hun famliebedrijf in het Twentse Beuningen waar ze wonen met hun 4 kinderen. Op hun land hebben zijn ze begonnen met de aanleg van een walnootboomgaard. De start is gemaakt in maart 2020 met de aanplant van 70 jonge bomen. Er is ruimte voor nog eens 50 extra walnootbomen. 

Irma en Rene zijn heel enthousiast over de walnooteelt: “Via de Nederlandse Notenvereniging en een studiegroep van kwekerij Nootsaeck hebben we ons verdiept in de teelt van walnoten. Het is echt een prachtig gewas, het past heel goed in het Twentse landschap. Ons initiatief is een kleine walnootboomgaard, zodat we lokaal walnoten kunnen produceren. Zo dragen we bij aan een duurzamere productie, want lokale teelt zorgt immers voor minder vervuiling via vervoer en een lagere CO2-uitstoot in Nederland. We dragen graag bij aan een groenere wereld en willen anderen ook de kans bieden om te helpen aan een lagere CO2 uitstoot. Voor ons is het bovendien een belangrijke nevenactiviteit die op termijn bijdraagt aan een meer duurzame bedrijfsvoering. En dat is belangrijk voor de toekomst en de opvolging van ons familiebedrijf.” 

Irma en Rene hebben de ambitie om met de bijdrage van bedrijven en particulieren uit de regio nog eens 50 walnootbomen te kunnen aanplanten. 

CO2-capaciteit (kg)

Totaal

50000

Gebruikt

50000

Beschikbaar

0