Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. 

Veelgestelde vragen over Nieuw Groen

Nieuw Groen is een sociale onderneming die bijdraagt aan een gezond klimaat en een groene samenleving. We zijn er voor mensen en bedrijven die hun CO2-uitstoot willen opruimen via Nederlandse initiatieven. De initiatieven waar je op dit moment uit kunt kiezen zijn de aanplant van notenbomen en voedselbossen. Binnenkort zullen hier andere mogelijkheden aan toegevoegd worden.

Nieuw Groen is opgericht door drs. ir. Heleen Klinkert Vadalkar. Ze werkt sinds 2010 als projectleider voor Bionext, de organisatie voor de biologische landbouw. Ze raakte gefascineerd door het leven in de bodem en specialiseerde zich in de rol die de bodem speelt in relatie tot klimaat en biodiversiteit.

Als projectleider zag ze hoe groene ondernemers een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan CO2-vastlegging. Erg waardevol, gezien de klimaatcrisis, maar zonder de broodnodige financiële waardering.

Mensen in haar omgeving reageerden enthousiast, toen ze haar eigen CO2-uitstoot liet opruimen via de aanplant van walnootbomen door een biologische pluimveehoudster. Via Nieuw Groen wil ze dit ook voor anderen mogelijk te maken.

Via Nieuw Groen kun je je CO2-uitstoot op laten ruimen door Nederlandse, groene initiatieven die CO2 vastleggen. We zijn er voor ondernemers en particulieren die aan de slag willen met hun klimaatimpact en hun CO2-voetafdruk willen verkleinen. We geloven in een integrale aanpak. Daarom kijken we niet alleen naar de hoeveelheid CO2 die een initiatief vastlegt, maar ook naar andere effecten. Zoals de bijdrage van een initiatief aan biodiversiteit en waterkwaliteit. Zo dragen we bij aan groene steden en voedselproductie, waarin samengewerkt wordt met de natuur.

Nieuw Groen en de initiatiefnemers die met ons samenwerken zijn geïnspireerd geraakt en aan de slag gegaan. Hieronder een aantal documentaires, boeken en mensen waarmee we ons verbonden voelen:

 • De films ‘Kiss the Ground‘, nu op Netflix! Alles wat we je zouden willen vertellen over de heldenrol van bomen, planten en de bodem in het bestrijden van de klimaatcrisis. En hoe we allemaal een rol kunnen spelen in het herstellen van de bodem.

 • De hoopgevende documentaire ‘Groen goud’ van John D. Liu, over de mogelijkheid om ecosystemen te herstellen en woestijnen weer groen te maken.

 • Econome Kate Raworth en haar ‘Donut economie‘. De ontwikkeling van een nieuw economisch model, waarbij er genoeg is voor iedereen en we binnen de grenzen van het ecologische draagvlak van de aarde blijven. 

 • Het ‘bodemvoedselweb‘: de fascinerende wereld onder onze voeten. 

 • ‘Project Drawdown’, een overzicht van de meest effectieve oplossingen voor de klimaatcrisis. Waaronder de groene oplossingen die centraal staan bij Nieuw Groen.

Nieuw Groen is

 • Persoonlijk: je kunt zelf het groene initiatief kiezen dat je CO2 gaat opruimen en als je wilt kun je meehelpen met bomen planten.
 • Lokaal: je legt je CO2 vast op Nederlandse bodem en wellicht zelfs bij je in de buurt.
 • Meer dan CO2-compensatie: je steunt groene ondernemers, versterkt je verbinding met je omgeving, draagt bij aan meer biodiversiteit en draagt bij aan de vergroening van je stad en duurzame voedselproductie.

Van je aankoopbedrag gaat, na aftrek van btw, 80% naar het groene initiatief en 20% naar Nieuw Groen.  Hiervan bekostigen we het onderhoud van het platform, de selectie van de groene initiatieven, de financiële en administratieve afhandeling en communicatie. Nieuw Groen is een sociale onderneming en zal haar winst inzetten voor het vergroten van haar maatschappelijke impact.

Nieuw Groen geeft met haar activiteiten uitvoering aan:

           11. Duurzame steden en gemeenschappen
           12. Verantwoorde consumptie en productie
           13. Klimaatactie
           14. Leven in water
           15. Leven op land
           17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

 

Ja. Ga daarvoor direct naar het groene initiatief dat je wilt steunen. Vul dan de hoeveelheid CO2 in die overeenstemt met het bedrag waarmee je het initiatief wilt steunen. 1000 kg CO2 kost € 72,40 incl. btw (wijzigingen voorbehouden). Volg de betaalprocedure en reken af met iDeal.

Wil je je talent voor Nieuw Groen inzetten of zie je mogelijkheden tot samenwerking, neem dan contact op met Heleen. Bij voorkeur via welkom@nieuw-groen.nl of bel 06-12950738. 

Opruimen van je CO2-uitstoot

Door het verbranden van fossiele brandstoffen is de concentratie CO2 in de atmosfeer sterk gestegen. Hierdoor warmt de aarde op, met extreem weer en stijgende zeespiegels tot gevolg. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan een gezond klimaat. Door onze CO2-uitstoot te verminderen en door de resterende CO2 op te ruimen. Dat kan eenvoudig via Nieuw Groen, waar je zelf het Nederlandse, groene initiatief kunt kiezen dat CO2 voor jou gaat vastleggen in bomen en de bodem. Door CO2 vast te leggen in groen, draag je niet alleen bij aan een gezond klimaat, maar zorg je ook voor meer biodiversiteit, betere waterkwaliteit, afvang van fijnstof en niet te vergeten een rijker landschap en een gezonde leefomgeving. Via Nieuw Groen stimuleer je daarnaast groen ondernemerschap en draag je bij aan duurzame landbouw en groene steden.
Bomen en de bodem zijn krachtige CO2-opruimers. Ze zijn in staat om CO2 via natuurlijke processen uit de atmosfeer te halen en voor lange tijd vast te leggen. Bomen en planten ademen CO2 in en maken daar zuurstof van en bouwstenen voor hun takken, bladeren, stam en wortels. Dit proces vindt plaats onder invloed van zonlicht en heet fotosynthese. Door bomen te planten, zorgen we ervoor dat het overschot van CO2 uit de atmosfeer gehaald wordt. De bodem is een levendig geheel en bevat ontelbaar veel bacteriën, schimmels en wormen. Dit ‘bodemleven’ verteert afgevallen bladeren, omgevallen bomen en resten van planten. Bij deze vertering wordt CO2 opgeslagen in de bodem in de vorm van ‘organische stof’.
Nee. Als je bij wilt dragen aan een gezonder klimaat, dan gaat het opruimen van je CO2 samen met het verminderen van je CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door over te stappen naar groene stroom, het OV te pakken in plaats van de auto, minder te vliegen en minder vlees te eten. Ook als je maatregelen neemt om je CO2-uitstoot te verminderen, zal je nog een CO2-voetafdruk overhouden. Deze CO2 kun je opruimen via Nieuw Groen.

Ja. Nadat je hebt afgerekend, ontvang je een uniek certificaat met je (bedrijfs)naam, de hoeveelheid CO2 die je hebt laten opruimen en welk initiatief dat voor jou gaat realiseren. Nieuw Groen houdt een database bij en maakt afspraken met het groene initiatief, zodat de CO2-vastlegging maar één keer verkocht kan worden.

Certificaten die door een derde partij worden uitgegeven, zijn nog niet beschikbaar voor Nederlandse, groene initiatieven. De ontwikkeling van certificaten voor dit soort initiatieven is in volle gang en Nieuw Groen volgt dit proces op de voet. We sorteren in onze aanpak alvast voor op de methodieken die worden ontwikkeld, zodat we hier op aan kunnen sluiten in een latere fase, mocht daar behoefte aan zijn bij onze afnemers.

Groene initatieven

We bouwen een persoonlijk contact op met de groene initiatieven waar we mee samenwerken en voeren een grondige analyse uit van de plannen van de ondernemer, de aanwezige kennis en ervaring en de haalbaarheid. We bezoeken de ondernemers en hun initiatieven en houden contact over de ontwikkelingen.

Vervolgens leggen we afspraken vast in een overeenkomst voor de duur van 20 jaar, waarbij er een duidelijke intentie moet zijn om het initiatief ook daarna in stand te houden. Dit is vanzelfsprekend bij de aanplant van voedselbossen en notenbomen, aangezien deze na 10 jaar pas in productie beginnen te komen en nog decennia doorontwikkelen. 

We werken nauw samen met ervaren adviseurs en organisaties op het gebied van voedselbosbouw, agroforestry, notenteelt en graslandbeheer die de initiatieven begeleiden.

De vastlegging van CO2 in bomen en de bodem is een natuurlijk proces dat beïnvloed wordt door meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan de grondsoort, type en dichtheid van de beplanting en beschikbaarheid van water. Nieuw Groen brengt deze factoren per initiatief uitvoerig in kaart.

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, maken we vervolgens een voorzichtige schatting van de hoeveelheid CO2 die het initiatief kan vastleggen. Deze CO2-vastlegging berekenen we over een periode van 20 jaar. Nieuw Groen heeft intensief overleg over de toegepaste rekenmethode met onderzoekers en experts en maakt gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Op dit moment hanteren we de volgende normen voor CO2-vastlegging:

Walnoten en tamme kastanjes: 5 ton CO2-vastlegging/ha/ jaar
Hazelnoten: 3 – 8 ton CO2-vastlegging/hectare/jaar
Voedselbossen: 5 ton 

 

Na een persoonlijke kennismaking met de ondernemer en een uitgebreide analyse van zijn of haar plannen, sluiten we een overeenkomst af voor 20 jaar. Daarin komen de volgende zaken aan de orde:

 • Afspraken rond aanplant en beheer van het initiatief, gericht op teelttechnische aspecten, zoals een vervangingsplicht als bomen uitvallen
 • De verplichtingen voor beide partijen op het gebied van communicatie
 • Afspraken over uitbetaling
 • De voorwaarden rond overdracht van de overeenkomst naar een opvolger
 • De voorwaarden voor het ontbinden van de overeenkomst
 • Recht op inspectie van het initiatief door Nieuw Groen
 • Consequenties niet naleven van de afspraken. In dat geval blijft de initiatiefnemer in gebreke en zal het bedrag dat hij heeft ontvangen voor het vastleggen van CO2 moeten terugbetalen.

De initiatiefnemers staan garant voor de tevoren bepaalde hoeveelheid CO2 die hun initiatief vast zal leggen. In de eerste plaats door het initiatief vakkundig te beheren. Mocht het gebeuren dat een initiatiefnemer een initiatief moet beëindigen vóór het aflopen van de overeenkomst, dan blijft er een hoeveelheid CO2 staan die hij in de resterende duur van de overeenkomst vast had moeten leggen. Deze CO2-vastlegging dient hij vervolgens via Nieuw Groen bij andere groene initiatieven in te kopen, zodat er alsnog wordt voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van CO2-vastlegging. In geval van overmacht (natuurrampen, etc.) kijkt Nieuw Groen samen met het initiatief naar de mogelijkheden om de overeenkomst te handhaven en zal Nieuw Groen zich inspannen om de CO2-vastlegging alsnog te realiseren, mocht dit niet haalbaar zijn binnen het betreffende initiatief.

Naast het uitvoeren van bedrijfsbezoeken en het onderhouden van regelmatig contact, verkennen we de technische mogelijkheden om via satellietbeelden en apps de ontwikkeling van bomen en voedselbossen te volgen.

Notenbomen leggen relatief veel CO2 vast. Daarnaast planten notentelers deze bomen aan voor de lange termijn, aangezien de bomen pas na een jaar of 10 een interessante oogst opleveren en zeker 50 jaar productief zijn. Notenhout is gewild in de meubelindustrie, waardoor de vastgelegde CO2 ook na de levensduur van de boom, grotendeels vastgelegd blijft in het hout.

Stel je wilt 10 ton CO2 opruimen. En het initiatief van je voorkeur heeft nog ruimte voor 4 ton. Je hebt dan twee mogelijkheden:

 1. Je rekent 10 ton CO2 af bij het initiatief van je voorkeur. Vier ton zal dan opgeruimd worden door het initiatief van je voorkeur. De resterende 6 ton wijst Nieuw Groen toe aan een ander initiatief. Je wordt alleen van het eerste initiatief op de hoogte gehouden, als je dat aangeeft in het betaalproces.

 2. Je rekent 4 ton CO2 af bij het initiatief van je eerste keus en 6 ton bij het initiatief van je tweede keus. Je wordt van beide initiatieven op de hoogte gehouden, als je dat aangeeft in het betaalproces.

Het is geweldig om met eigen handen de bomen te planten die jouw CO2 gaan opruimen. En de groene initiatieven zijn blij met je hulp en betrokkenheid.

Tijdens het aankoopproces kun je aangeven dat je op de hoogte gehouden wilt worden van het initiatief dat je CO2 op gaat ruimen. We laten je dan weten wanneer het mogelijk is om mee te helpen met aanplanten. Houd er rekening mee dat er mogelijk meer mensen belangstelling hebben dan er nodig zijn of dat er omstandigheden kunnen zijn, waardoor helpen met aanplanten niet mogelijk is.

Berekening van CO2-voetafdruk

Dat kan eenvoudig via de CO2-calculator van Nieuw Groen. Hiermee kun je de CO2-uitstoot van je autokilometers, vliegreizen en aardgasverbruik berekenen. Deze calculator is gebaseerd op de laatste versie van de lijst met CO2-emissiefactoren, die is opgesteld door Milieu Centraal en partners.

Voor een uitgebreidere analyse van de CO2-uitstoot van je huishouden kun je terecht bij bijvoorbeeld Milieu Centraal.

Wil je een uitgebreide analyses laten maken van de klimaatimpact van je bedrijf? Neem dan contact op via welkom@nieuw-groen.nl. We kunnen je doorverwijzen naar organisaties die je daarbij kunnen helpen.

De CO2-calculator is gebaseerd op de laatste versie van de lijst met CO2-emissiefactoren die is opgesteld door Milieu Centraal en partners.
Ja. De emissiefactoren waar de CO2-calculator mee rekent, laat de CO2-impact zien in CO2-equivalenten. Dat wil zeggen dat ook andere broeikasgassen zijn meegenomen in de factor. De emissiefactoren zijn afkomstig van de meest recente lijst met CO2-emissiefactoren.
Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten!