CO2-opruimer: 88 walnootbomen

In Zuid-Oost Drente, vlak bij de Duitse grens, ligt Bioboerderij Wolken. Het bedrijf wordt gerund door Hans Wolken en is van oorsprong een traditionele melkveehouderij die in de laatste vijftien jaar biologisch is geworden. De belangrijkste activiteit is nu de opfok van jongvee voor andere biologische melkveehouderijen. Daarnaast wordt land verhuurd ten behoeve van biologische akkerbouw. En sinds 2020 is het bedrijf gestart met een proefproject voor de teelt van aardappelen.

In de ‘achtertuin’ ligt het natuurgebied Bargerveen dat bestaat uit ruim 2000 ha. hoogveen. Vanwege de ontwikkelingen rondom dit gebied is er verandering nodig. Daarom is Hans samen met zijn zus en zwager gestart met de aanplant van 1 ha. biologische walnootbomen.  

Hans: “De aanleg van de walnotenboomgaard gaat meer balans brengen in ons bedrijf. We sluiten daarmee beter aan bij de ontwikkelingen in dit gebied. Bovendien is het ideaal om te laten begrazen door ons jongvee. Wat dat betreft is het 2 vliegen in 1 klap. Verder gaat het in de toekomst zorgen voor een stabiele inkomstenstroom. Mijn zus is een belangrijke motor achter ons project. Zij werkt als HR-adviseur bij It Fryske Gea en het Groninger Landschap. Daar ziet ze hoe belangrijk het is om op een duurzame manier om te gaan met het landschap en de inrichting daarvan. Met de aanplant van deze notenbomen dragen we daar ons steentje aan bij en willen we graag mensen in staat stellen om hun CO2-voetafdruk op te ruimen.”  

Bioboerderij Wolken is gestart met de aanplant van 88 notenbomen en wil de boomgaard in de toekomst graag uitbreiden.  

CO2-capaciteit (kg)

Totaal

88000

Gebruikt

1843

Beschikbaar

86157