CO2-opruimer: de aanleg van 2,73 ha voedselbos

Frank de Gram uit Nijmegen wilde actie. Hij is actief in de lokale politiek, maar wilde ook in de praktijk aan de slag. Er moet iets veranderen in de landbouw. Frank wil samen met zijn compagnon Joke Feenstra laten zien, dat met een voedselbos rendabele voedselproductie haalbaar is. Bij de opleiding tot ontwerper van voedselbossen kwamen ze elkaar tegen. Hun ideeën sloten op elkaar aan en ze besloten samen aan de slag te gaan als groene ondernemers. Hun eerste project: De Waalgaard in Weurt, aan de noordkant van Nijmegen. Een perenboomgaard die stap voor stap omgevormd zal worden tot een soortenrijk voedselbos. 

Frank: ‘Wij geloven dat de landbouw anders kan. Met lokale betrokkenheid. Met een hoge biodiversiteit en natuurlijke ecologie. En met waardering voor de boer. Bij de Waalgaard ontwikkelen we een voedselbosboomgaard die hier het voorbeeld van wil zijn. Productief en interactief. Jij kunt daar aan bijdragen.’

De Waalgaard heeft ook een sociale functie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier terecht om opgeleid te worden tot boer in een nieuwe vorm van landbouw.

CO2-capaciteit (kg)

Totaal

273000

Gebruikt

15275

Beschikbaar

257725